Курс Переход на XenApp и XenDesktop в Citrix Cloud: CXD-250 - Сетевая Академия ЛАНИТ
CXD-250

Переход на XenApp и XenDesktop в Citrix Cloud: CXD-250

Moving to XenApp and XenDesktop on Citrix Cloud